• موقعیت مکانی
  آذربایجان شرقی تبریز
 • برنامه کاری
  همه روزه: ۹ الی ۱۸
 • مشاوره رایگان
  ۰۴۱۳۳۳۵۲۰۹۳
Homeسیستم IMS
خانه سیستم IMS

 

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 IMS مخفف کلمه Integrated Managment System بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد.

درواقع هرسازمانی که بطور هم زمان موفق به طراحی ، مستند سازی و استقرار سه سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ( ISO 9001 ) و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 ( ISO 14001 ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو45001 ( ISO 45001 ) بشود دراصطلاح میگویند سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد. البته الزام نیست سه استاندارد هم زمان پیاده سازی گردد. بلکه متناسب باساختار و سیاستهای سازمان ممکنه سه استاندارد ،درطول زمان پیاده سازی گردد. بدیهیست چنانچه سازمانی قصد اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بطور همزمان رانداشته باشدبایستی ازاستاندارد سیستم مدیریت کیفیت که  استاندارد عمومی هست شروع بکار نماید و پس ازایجاد بستر و زمینه لازمه دو استاندارد ISO14001 و ISO45001 را اجرا نماید.

لازم بذکراست  سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) تنهایک اصطلاح بوده و گواهینامه خاص بین المللی ندارد. هرچند بعضی ازموسسات صدور گواهینامه با اختیارات خودشان نسبت به صدور  گواهینامه IMS اقدام مینمایند. ولی گواهینامه IMS فاقد اعتبار درمراجع اعتبار دهنده میباشد. بنابراین داشتن سه گواهینامه ISO9001   و ISO14001  و ISO45001 موید وجود سیستم مدیریت یکپارچه درسازمان میباشد.

ازقابلیتها و مزایای سیستم IMS ، یکپارچه بودن و وجود اشتراکهای قابل توجهی میباشدکه سازمان میتواند بواسطه استفاده ازاین مزایا ازمخارج اضافی جلو گیری نماید.ازجمله این هزینه هامیتوان ببه هزینه اهای ستادی ، مستندسازی ، ممیزیهای داخلی و صدور گواهینامه IMS و مراقبتی سالیانه ، و دشتمزد مشاوره و طراحی و استقرار سیستم و غیره اشاره کرد.

به ترکیب دو یا چند استاندارد مدیریتی و یکپارچه نمودن آنها با هم ، سیستم مدیریت یکپارچه گفته می شود استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می تواند منجر به کاهش هزینه های ممیزی صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی گردد.

با توجه به اینکه استاندارد های مدیریتی با هم وجه اشتراک دارند یکپارچه نمودن استاندارد ها با هم منجر به کاهش مستندات سازمان در مقایسه با استقرار هر یک از استانداردهای مدیریتی به تنهایی می شود .

عموما سازمان ها سه سیستم مدیریتی شامل : ISO 9001 ,  ISO14001 , ISO45001 را استقرار نموده و آن را سیستم مدیریت یکپارچه IMS می نامند .

از بین این سه سیستم مدیریتی به مزایای سیستم مدیریتی ISO 9001  در سازمان به صورت کوتاه می پردازیم:

 • كاهش دوباره كاریها
 • كاهش هزینه ها و قیمت تمام شده
 • بهبود فرآیندها
 • طراحی بهتر خدمات
 • بهبود بهره وری
 • بهبود در روحیه كاركنان
 • بهبود ارتباطات داخل سازمانی
 • كنترل مناسب مستندات
 • افزایش سطح كیفیت محصولات
 • شفاف سازی مسئولیت ها و اختیارات
 • افزایش سطح رضایت مشتریان
 • افزایش اعتماد مشتریان
 • بهبود شهرت در بازار كار
 • افزایش سهم قابل كسب در بازار
 • شفاف تر شدن مزیت های رقابتی
 • افزایش سودآوری
 • كاهش شكایات مشتریان

چارچوب کلی استاندارد های مدیریتی مشابه هم می باشد به طوری که در یکپارچه نمودن استاندارد های  مدیریتی تمامی ارتباط بین سیستم های مدیریتی لحاظ  می گردد .

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS منجربه رویکرد جامع تر سازمان می گردد . سیستم  مدیریت یکپارچه یک سیستم مستند یکپارچه شامل یک خط مشی کامل و اهداف فراگیر می باشدهمچنین موضوعات زیر را که  در تمامی استاندارد های مدیریتی مشترک می باشد را یکپارچه می نماید :

کنترل مدارک
کنترل سوابق
ممیزی داخلی
بازنگری مدیریت
اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
کنترل فرآیند و روش های اجرایی

علاوه بر موضوعات مشترک فوق ، الزامات زیر نیز به  سیستم مدیریت یکپارچه IMS می تواند اضافه گردد :
ارزیابی ریسک  ، خطرات ایمنی  ، بهداشت شغلی و جنبه های محیط زیست ناشی از فعالیت های کاری
مدیریت قوانین و مقررات ، مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت های کاری سازمان شناسایی شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تاثیر آن مورد بررسی قرار می گیرد .
مدیریت برنامه ها ، برنامه های بهبودایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیستی
آگاهی عمومی ، اطلاع رسانی جنبه های محیط زیست و  ریسک های ایمنی ، بهداشت شغلی به کارکنان

مزایای اصلی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه

 • تمرکز بر بهبود کسب و کار
 • کاهش دوباره کاری ها و بروکراسی
 • کاهش زمان استقرار سیستم های مدیریتی
 • بهبود ارتباطات
 • آموزش و آگاهی
 • بهبود تجزیه و تحلیل داده ها
 • کاهش هزینه های ممیزی خارجی
 • کاهش هزینه های ممیز ی های مراقبتی خارجی و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه
 • اثر بخشی بیشتر در ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه
 • اضافه کردن سیستم های مدیریتی

دامنه ممیزی شما برای تمامی استاندارد ها در گواهینامه شما مشخص می گردد در صورت ممیزی خارجی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 و سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ برای هر یک ، یک گواهینامه مجزا توسط شرکت گواهی دهنده صادر می گردد.

مرکز مشاوره ایمن آترا باکادری متخصص و مجرب بهترین راهنمای شما در خصوص گرفتن گواهینامه (های) سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)   و سایر گواهینامه ها متناسب بانوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی و بودجه تعریف شده خودتان میباشد.

با ما در ارتباط باشید…